GOM无限仓库开启方式

[复制链接]
查看922 | 回复0 | 2018-12-22 13:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
[@StorageOpenFail2]
#IF
#ACT
SETSTORAGEOPEN 20130801 20130802 20130803 20130804 2 20130806 20130807 20130808 1 20130810
;开启仓库二命令
MESSAGEBOX 第二仓库已解锁,请您试试看


;仓库三未开启时,从该仓库取物品或存物品会失败,并且触发QF脚本字段
[@StorageOpenFail3]
#IF
#ACT
SETSTORAGEOPEN 20130801 20130802 20130803 20130804 3 20130806 20130807 20130808 1 20130810
;开启仓库三命令
MESSAGEBOX 仓库三已解锁


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则